2015 metų gruodžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti švietimo bendruomenių asociacijų projektai, laimėję Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą

2015-12-22 at 08:33

Konkursas įvyko šeštąjį kartą ( LKPA dalyvavo du kartus) , jo tikslas – įtraukti asociacijas į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Lietuvos pedagogų asociacijos parengė ir įgyvendino projektus, susijusius su ugdymo turinio tobulinimo tematika: mokymo priemonių ar vadovėlių kokybe; IKT priemonių taikymu; pedagogų darbu su skirtingų gebėjimų vaikais; inovatyviais mokymo ir vertinimo metodais; tarpdalykine integracija ir kt.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos inicijuoto projekto „Kalboms mokyti(-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai” komanda, vadovaujama VU Užsienio kalbų instituto direktorės doc.dr. Romos Kriaučiūnienės , pristatė projektą, supažindino renginio dalyvius su organizuotais seminarais, įžvalgomis ir elektronine metodine priemone ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“.

Konkursas švietimo bendruomenių asociacijoms bus tęsiamas ir kitąmet, kviečiame iniciatyvius LKPA narius aktyviai dalyvauti.